• Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
1 2 3 4 5 6

Verkeerscommissie

Introductie
Sinds enkele jaren is er een verkeerswerkgroep, die zich zeer actief inzet voor onze school en daarmee voor de veiligheid van uw kind. Deze werkgroep bestaat uit zowel leerkrachten als ouders. Zij zorgen ervoor dat er informatie aan de ouders gegeven wordt door middel van artikelen in de nieuwsbrief of het uitdelen van folders.

Op onze school krijgen de kinderen van de leerkrachten verkeersonderwijs. Begin van het schooljaar 2011-2012 zijn wij van start gegaan met een nieuwe verkeerseducatie methode. De verkeersouders zijn actief betrokken bij de praktische kant van het verkeersonderwijs.

Daarnaast zetten deze mensen zich samen met de directie en de gemeente in voor de verkeersveiligheid in de wijk en rondom de school. Zo is, middels een verkeersenquête onder de ouders, de verkeerssituatie rondom de school in kaart gebracht en in overleg met de gemeente en de buurtscholen Tabitha en De Wilgen gekomen tot een verkeersveilige situatie rondom ons scholencluster Toolenburg Oost.

De resultaten van de verkeersenquêtes van afgelopen jaren zijn te vinden onder het kopje ‘documenten’ aan de linkerzijde van deze pagina.

Voorbeeld van praktisch verkeersonderwijs
De groepen 6, 7 en 8 fietsen onder begeleiding van leerkrachten naar de gymlessen en het jaarlijkse (meerdaagse) schoolkamp voor de groepen 7 en 8. Dan wordt er gelet op:
- met zijn tweeën naast elkaar fietsen;
- geen trucjes onderweg;
- tassen goed vast op de fiets;
- let op je voorganger, houd voldoende afstand;
- algemene verkeersregels toepassen.

Andere onderwerpen
- informatieavond voor de ouders;
- veilig leren oversteken (groep 1 t/m 3);
- dode hoek en fietssafe (groep 4 t/m 8);
- theoretisch verkeersexamen (groep 7);
- fietscontrole (groep 7 en 8);
- praktisch verkeersexamen (groep 7 en 8);
- pimp your bike;
- streetwise (http://www.anwb.nl/verkeer/streetwise).

Wie zijn wij

De verkeerscommissie van de Octopus bestaat uit een vertegenwoordiging van zowel de school als de ouders:
- Felicity Rippens (leerkracht groep 4)
- Ben Dijkstra (ouder)
- Mieke Hermans (ouder)
- Sabine Lansink (ouder)
- Sulamita Pascally (ouder)

http://octopusschool.nl/uploads/groepen/IMG_51301442852987.JPG

 

 

 

 

 

 

Contact
Voor vragen, opmerkingen of aanbevelingen over verkeer, verkeersveiligheid en verkeersonderwijs, kunt u deze mensen rechtstreeks benaderen, middels een e-mail naar verkeerscommissie@octopusschool.nl of een briefje in de verkeersbus op school achter te laten, welke u kunt vinden bij het secretariaat.