• Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
1 2 3 4 5 6

Onze school

Onze school

De Octopus is een openbare basisschool. We zijn een school waar we uitgaan van het feit dat ieder mens een uniek persoon is, die respect heeft voor en ruimte geeft aan een ander mens, ongeacht geloof en cultuur.
Wij willen kinderen leren dat ze een deel zijn van de maatschappij, een eigen mening mogen hebben waarbij respect is voor andere meningen. Normen en waarden staan regelmatig centraal om van elkaar te kunnen leren.
Wij werken met samengestelde groepen 1 en 2  en jaargroepen 3 t/m 8. In totaal heeft onze school 12 groepen. Het team bestaat uit 25 medewerkers, waarvan een groot deel al langere tijd met elkaar samenwerkt.
Onze school zorgt voor een doorgaande pedagogische lijn. Deze pedagogische lijn zal een veilige, plezierige leefomgeving waarborgen.
We stimuleren de kinderen tot het vormen van een zelfbeeld, waar ze inzicht krijgen in hun sterke en zwakke kanten. We streven ernaar dat kinderen als zelfstandige en weerbare individuen de school verlaten. Wij willen kinderen in het basisonderwijs ondersteunen in hun persoonlijkheidsontwikkeling. Dit doen we door het aanbieden van methodisch onderwijs in een veilige en prettige omgeving voor kind, leerkracht en ouder.
Bent u nieuwsgierig geworden? Dan bent u van harte welkom voor een informatief gesprek.
Vul daarvoor het contactformulier in of bel ons 023-5622819 om een afspraak te maken.

 Saskia Jonker
 Directeur  van openbare basisschool de Octopus