• Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
1 2 3 4 5 6

Onze school

Overblijf en naschoolse opvang

Overblijf

De overblijf voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 wordt geregeld door Happy Kids.
De kosten voor de overblijf wordt rechtstreeks aan Happy Kids betaald (€2,75 per keer).

De overblijf voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 wordt door de school geregeld. De kinderen krijgen de mogelijkheid om in de eigen groep over te blijven. Dit gebeurt onder toezicht van de groepsleerkracht.

Kosten voor de overblijf groep 5 t/m 8 zijn:

10 strippenkaart € 17,50
20 strippenkaart € 35,-
40 strippenkaart € 70,-

Het is alleen mogelijk om over te blijven als er betaald is.
De verkoop van de overblijfkaarten is op woensdag tussen 8.20 uur en 8.45 uur.

Naschoolse opvang

De Octopus heeft een contract afgesloten met Happy Kids. Leerlingen van de Octopus kunnen gebruik maken van de naschoolse opvang. U kunt informatie en het inschrijfformulier op school halen en uw kind inschrijven bij Happy Kids.
De verdere afspraken maakt u met Happy Kids.
De groepsleidsters van Happy Kids halen de leerlingen in de school op en gaan dan met ze naar het Speelkasteel.
Ook in de schoolvakanties en tijdens studiedagen is de naschoolse opvang geopend. De naschoolse opvang is gehuisvest in het Speelkasteel.