• Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
1 2 3 4 5 6

Onze school

Een gezonde sportieve school

Wij vinden het belangrijk dat de Octopus een school is waar de kinderen de kans krijgen om veel kennis tot zich te nemen met daarnaast ook tijd en aandacht voor sport en gezond gedrag.

Gedurende het schooljaar besteden wij tijd aan gezond gedrag zoals:
de woensdagen en vrijdagen: dat zijn onze gruitdagen (iedereen neemt dan fruit of groente mee als 10 uurtje)
smaaklessen voor de oudere kinderen
nationaal schoolontbijt
klassenlunch voor de groepen 7 en 8

We organiseren toernooitjes op school waarbij de oudere leerlingen de jongeren begeleiden. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een sjoel- of tafeltennistoernooi zijn.

Tijdens de pauzes stimuleren wij de leerlingen om samen een spel te doen zoals "het koningen".

Er wordt voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 één keer per jaar een kleutersportdag op school georganiseerd.

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er een sportdag op het atletiekveld van Hoofddorp georganiseerd. Dit gebeurt door de sportcommissie van de school.
Deze sportcommissie bestaat uit een aantal leerkrachten en een aantal ouders. Heeft u interesse voor deze commissie dan kunt u zich bij Nanno van Zanten aanmelden. Wij zoeken namelijk nog ouders die regelmatig overdag beschikbaar zijn.
De school doet mee aan verschillende sporttoernooien die door de sportverenigingen georganiseerd worden. Wij doen o.a. mee aan het voetbaltoernooi, volleybaltoernooi, basketbaltoernooi, handbaltoernooi, hockeytoernooi, peanutbaltoernooi, tafeltennistoernooi en de atletiekwedstrijden.
Leerkrachten en ouders begeleiden de teams die aan deze toernooien meedoen. De aanwezigheid van ouders bij een toernooi werkt stimulerend voor alle betrokkenen.