• Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
1 2 3 4 5 6

Onze school

Ziektemelding en verlofaanvraag

Ziektemelding

Wanneer uw kind ziek is, verwachten wij hiervan een bericht. Tussen 8.00 uur - 8.30 uur kunt u ziekmeldingen telefonisch (023-5622819) aan ons doorgeven.
U kunt ook een mail sturen naar het mail adres van de leerkracht.

Verlofaanvraag

De regels voor extra verlof staan in de schoolgids.
De school kan hier niet van afwijken.
Mocht het verlof binnen de regels vallen, dan kunt u een formulier 'aanvraag vrijstelling onderwijs' bij de leerkracht van uw kind krijgen.

Per kind moet een formulier ingevuld worden. U kunt het formulier weer bij de leerkracht inleveren. Het formulier krijgt u terug van de groepsleerkracht als er toestemming gegeven is door de directie. Verlof dat buiten de regels valt moet aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar.