Ouders

Ouders kiezen voor onze school, omdat:

  • er bij ons een goede, rustige en veilige werksfeer heerst
  • kinderen les krijgen in een modern gebouw met verzorgde lichte lokalen
  • er veel aandacht wordt besteed aan cultuur
  • kinderen via coöperatieve werkvormen leren écht samen te werken
  • ieder kind bij ons gezien wordt en zichzelf mag zijn
  • wij een sportieve school zijn
  • wij onder schooltijd zwemlessen aanbieden

Voor ouders:

Okkie - Icoon - Donkergroen

Oudercommunicatie

Als school hechten wij grote waarde aan goede communicatie en zeker met ouders en verzorgers van onze leerlingen. Bekijk hoe wij dat doen.

Okkie - Icoon - Donkergroen

Klassenouders

Op onze school heeft iedere groep een klassenouder. De leerkracht vraagt aan het begin van het schooljaar aan een van de ouders of hij/zij deze taak op zich wil nemen.

Okkie - Icoon - Donkergroen

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van ouders en drie vertegenwoordigers van personeelsleden. MR-leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar.

Okkie - Icoon - Donkergroen

Overblijven en opvang

Kinderen kunnen op school overblijven. Voor naschoolse opvang zijn diverse mogelijkheden in Hoofddorp ter beschikking.

Okkie - Icoon - Donkergroen

Verlofaanvragen

Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) dient u daarvoor het formulier “vrijstelling schoolbezoek” in te vullen.

Okkie - Icoon - Wit

Downloads

Net als alle andere scholen heeft OBS De Octopus een aantal verplichte documenten op de website staan. Deze vindt u hier.