Schoolkalender

Schoolkalender

Dit is de schoolkalender voor het schooljaar 2023-2024. U vindt hier informatie die voor dit schooljaar van belang is.

Daarnaast ontvangt u om de week op vrijdag de Octopus nieuwsbrief waarin actuele informatie staat. Deze nieuwsbrief krijgt u per mail opgestuurd.Ook de nieuwsbrieven zullen op de website van de school te vinden zijn.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan bent u van harte welkom bij de leerkrachten van uw kind, bij de interne begeleider of bij ondergetekende.Namens het hele team van de Octopus wens ik iedereen een fijn schooljaar.

Saskia Jonker
Directeur OBS de Octopus

OBS De Octopus - Schoolkalender