Onze school

Onze school

De openbare basisschool in de wijk Toolenburg-Oost, Hoofddorp. Er komen kinderen uit verschillende wijken van Hoofddorp naar onze school: Tudorpark, Nassaupark, de Presidentenwijk, Toolenburg, Graan voor Visch etc. Onze school is een duidelijke afspiegeling van de wijken, ieder met een eigen aanleg en achtergrond.
Onze school staat in een groene omgeving en de school telt ongeveer 285 leerlingen.

We zijn een school waar we uitgaan van het feit dat ieder mens een uniek persoon is, die respect heeft voor en ruimte geeft aan een ander mens, ongeacht geloof en cultuur.
Wij willen kinderen leren dat ze een deel zijn van de maatschappij, een eigen mening mogen hebben waarbij respect is voor andere meningen. Normen en waarden staan regelmatig centraal om van elkaar te kunnen leren.
Wij werken met samengestelde groepen 1 en 2 en jaargroepen 3 t/m 8. In totaal heeft onze school 13 groepen. Het team bestaat uit 30 medewerkers.
Onze school zorgt voor een doorgaande pedagogische lijn. Deze pedagogische lijn zal een veilige, plezierige leefomgeving waarborgen.
We stimuleren de kinderen tot het vormen van een zelfbeeld, waar ze inzicht krijgen in hun sterke en zwakke kanten. We streven ernaar dat kinderen als zelfstandige en weerbare individuen de school verlaten. Wij willen kinderen in het basisonderwijs ondersteunen in hun persoonlijkheidsontwikkeling. Dit doen we door het aanbieden van methodisch onderwijs in een veilige en prettige omgeving voor kind, leerkracht en ouder.

Plezierig leren, voor een goede basis!

Uw kind aanmelden

U bent op zoek naar een school. Voor uw kleuter, die voor het eerst naar school gaat of omdat u bijvoorbeeld gaat verhuizen en een andere school zoekt voor uw kind- (eren).