Oudercommunicatie

School – Ouder – Communicatie

Als school hechten wij grote waarde aan de samenwerking met onze ouders; we hebben immers een gezamenlijke taak te volbrengen. Een goede communicatie is hierbij onmisbaar. De directie en intern begeleider zijn altijd bereid u te woord te staan. Het kan echter voorkomen, dat zij afwezig zijn voor extern overleg. Wilt u een van hen spreken, dan kunt u het beste vooraf een afspraak maken. Wilt u de leerkracht spreken, dan graag na schooltijd. De leerkracht kan dan de aandacht aan de kinderen geven bij de aanvang van de lessen. Zaken die echt niet kunnen wachten tot na schooltijd, kunt u natuurlijk wel melden. Vanuit de school proberen wij de ouders zo goed mogelijk te informeren, bijvoorbeeld via de website en onze nieuwsbrieven. Veel ouders participeren in de school bij allerlei activiteiten.

Contactmomenten tussen school en ouders/verzorgers

In de jaren dat uw kind(eren) bij ons op De Octopus zitten, zijn er veel contactmomenten tussen de school en u als ouder/verzorger. Voor een goede digitale communicatie maken wij gebruik van Social Schools. Via Social Schools communiceren we met u over praktische zaken. U kunt bijvoorbeeld inschrijven voor oudergesprekken, krijgt de nieuwsbrief, korte praktische mails van de leerkracht, maar ook de jaarkalender is hier te vinden.

OBS De Octopus maakt gebruik van Social Schools voor communicatie met ouders
OBS De Octopus - Social Schools App - Apple
OBS De Octopus - Social Schools App - Google