Verlofaanvragen

Verlofaanvragen

Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) dient u daarvoor het formulier “vrijstelling schoolbezoek” in te vullen.

Aanvragen voor verlof van één dagdeel (ochtend/middag) of langer:

  • Deze verzoeken moeten door de ouders schriftelijk worden ingediend op een bij directie verkrijgbaar (of hieronder te downloaden) formulier.
  • De verzoeken moeten worden ingeleverd bij de directie.
  • De directeur is belast met de uitvoering van de Leerplichtwet en zodoende degene die het verlof toe- of afwijst.
  • De ouders ontvangen van de beslissing schriftelijk bericht.
  • Van de aanvragen en beslissingen wordt een boekhouding bijgehouden.
  • Is een kind na afwijzing toch afwezig, dan wordt dit door de directeur, na contact met de ouders, als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar van de gemeente gemeld.

vrijstelling schoolbezoek

verlof aanvraag gewichtige omstandigheden