Ons bestuur

Ons bestuur: Floreer

OBS De Octopus valt onder de Stichting Floreer, openbaar onderwijs en opvang.

Voorzitter van het college van bestuur is Judy Menger.

De stichting is gehuisvest aan de Wilhelminalaan 55, 2132 DV te Hoofddorp.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website.

Openbaar onderwijs

Identiteit:
De identiteit van een openbare school kenmerkt zich door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij belangrijk vinden. Bij ons is er ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. We willen juist dat kinderen kennis maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen. Zo leren zij de meerwaarde van het feit dat iedereen verschillend is.

Als school dragen wij de kernwaarden voor openbaar onderwijs uit zoals omschreven door Floreer, ons bestuur:

  • Het openbaar onderwijs is er voor iedereen.
  • De openbare school staat open voor alle kinderen en leerkrachten, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
  • De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.
  • De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen.
  • De openbare school betrekt kinderen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden.
  • De openbare school besteedt aandacht aan de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.
Bestuur van stichting Floreer