MR - Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad De Octopus

Op de Octopus is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van ouders en drie vertegenwoordigers van personeelsleden. MR leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De MR heeft wettelijk vastgelegde algemene en bijzondere bevoegdheden. Algemene bevoegdheden zijn het recht op informatie en overleg. Bijzondere bevoegdheden zijn het recht op instemmingsrecht en adviesrecht. Wettelijk is bepaald op welke gebieden de MR als geheel, of de geledingen afzonderlijk, advies- of instemmingsrecht hebben.

Als gekozen vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van De Octopus beoordeelt de MR de directe of indirecte gevolgen van het gevoerde beleid. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Onderwerpen waar de MR afgelopen jaren over gesproken heeft zijn onder andere de tussenschoolse opvang, vakantieplanning, formatie en schooltijden. De MR van De Octopus vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De data van de vergaderingen staan op de schooljaarkalender. De vergaderingen zijn openbaar. Het mailadres van de MR is: obsoctopus.mr@gmail.com. De MR van De Octopus staat in contact met de gemeenschappelijke MR (GMR) van de Stichting Floreer In de GMR komen allerlei schooloverstijgende beleidszaken aan de orde.

 

Verslagen van de MR

Download de verslagen van de MR.

Notulen van de MR

Download de verslagen van de MR.

Jaarverslag MR 2023-2024

Notulen van de MR

Download de verslagen van de MR.

Notulen van de MR

Download de verslagen van de MR.

Notulen van de MR

Download de verslagen van de MR.

Notulen van de MR

Download de verslagen van de MR.

Samenstelling MR

Giel Hermans

Voorzitter

Ik ben een trotse vader van 3 kinderen op de octopus, in verschillende klassen en vind het erg leuk om te zien in de MR wat er allemaal achter de schermen gebeurt, om onze kinderen te onderwijzen.

In de MR wil ik er voor zorgen dat we – als ouders samen met de school en de leerkrachten – bouwen aan een plezierige speel-, groei en leeromgeving voor onze kinderen en een fijne werkomgeving voor de docenten.

Tamara Kion

Ouder

Mijn naam is Tamara Kion, moeder van Riley (2013), Evy (2015) en Jessy (2019). Samen (leerling, ouders en medewerkers school) zorgen we ervoor dat onze kinderen een fijne en leerzame tijd doormaken op school, zodat ze kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij. Om die reden ben ik sinds een aantal jaar lid van de oudergeleding van de MR op de Octopus. Ik vind het leuk om vanuit deze rol mee te denken en te adviseren over beleidszaken van de school.

Ilse de Valk

Ouder

Ik ben Ilse Struik, moeder van Mirko (2014) en sinds 2021 lid van de MR.

Toen er een plek vrij kwam, leek het me leuk om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de school waar Mirko al een paar jaar met heel veel plezier naar toe gaat.

Ik kijk uit naar een mooie samenwerking met de andere MR leden.

 

Csilla Havay

Leerkracht

 

Mijn naam is Csilla Havay, ik werk sinds 2022 op de Octopus. Ik heb een heel jaar lang genoten van de kinderen in groep 1/2 C en de fijne samenwerking met mijn collega’s op onze school. Ik werk al bijna 40 jaar voor onze stichting en doe dit met veel plezier. Ik heb op een aantal scholen gewerkt in de Haarlemmermeer die onder onze stichting vallen en ben al eerder MR lid geweest. Het lijkt mij nu ook weer leuk om als MR lid een bijdrage te leveren voor onze school in samenwerking met ouders en de personeelsgelding van de Octopus.
In mijn vrije tijd lees, speel ik Padel en tennis ik graag.  Ik heb 2 dochters en ben de trotse oma van Nola en Evie waar ik graag tijd mee door breng. Als familie reizen we naar verre landen en Europa om andere culturen en gebruiken te leren kennen. Lekker koken met elkaar en vertellen wat we allemaal beleefd hebben. Ik ben super blij om op de Octopus te werken.

Bennet de Goede

Leerkracht

Het nieuwste lid van de MR en de Octopus familie. Vorig jaar ben ik vanuit Bonaire teruggekomen naar Nederland om te gaan werken op de Octopus. Na een jaar groep zes te hebben gehad, ga ik mij richten op de schoolverlaters van groep 8. Zelf kom ik uit een onderwijsfamilie met moeders, broers en nichten in het onderwijs. Al vanaf de basisschool wist ik dat ik meester wilde worden. Het bestuurlijke gedeelte van de school heeft mij altijd al getrokken en daarom is de stap naar de MR een logische. In mijn vrije tijd hou ik ervan om te padellen, golfen en bordspelletjes te spelen. Daarnaast hou ik ervan om door te blijven leren, zo heb ik vorig jaar mijn vakspecialisatie bewegingsonderwijs gehaald. Met veel zin en energie begin ik nu aan de volgende uitdaging: De MR.

Debby Bouwman

Leerkracht

Mijn naam is Debby Bouwman en ik ben 24 lentes jong. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten en hecht ik veel waarde aan momenten met mijn familie en vrienden. Dit is mijn tweede schooljaar als leerkracht op OBS De Octopus en mijn werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag in groep 1/2C. Naast lesgeven doe ik momenteel de opleiding tot rekencoördinator. Ik vind het belangrijk om mij te blijven ontwikkelen en open te staan voor verschillende ideeën en meningen. Het lijkt mij dan ook leuk en leerzaam om onderdeel uit te maken van de MR. Samen met ouders en collega’s hoop ik een fijne samenwerking te ervaren, waarbij de ontwikkeling van de kinderen centraal staat.