Klassenouders en hulpouders

Klassenouders

Op onze school heeft iedere groep een klassenouder.
De leerkracht vraagt aan het begin van het schooljaar aan een van de ouders of hij/zij deze taak op zich wil nemen.

De taken van de klassenouders kunnen o.a. zijn:

  • Het vragen van ouders voor vervoer.
  • Het vragen van ouders voor begeleiding bij groepjes tijdens excursies.
  • Het organiseren van de verjaardag van de juf/meester.
  • Hand en spandiensten voor de groep.

Als er actie van de klassenouder verwacht wordt, zal de groepsleerkracht contact opnemen.

Hulpouders

Daarnaast doen wij een beroep op ouders om zich aan te melden voor het helpen/organiseren van een activiteit of van een feest. Gedurende het schooljaar zal dan een oproep gedaan worden om u op te geven als hulpouder voor deze activiteit.

Wij hopen dat we op deze manier veel ouders zien die zich op de een of andere manier voor de school inzetten.